Liselerimiz
Liselerde Olgunluk sınavları ve 100'lük not sistemi

Son yıllarda kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri üniversiteye giriş sınavı oldu. Hatta tüm öğretim sistemi de bu konuya adapte edildi. Özellikle ÖSS'nin ortaöğretim müfredatına paralel olmaması eğitimcileri rahatsız ediyordu. Eğitimimizdeki bu olumsuzluğu gören Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Ortaöğretimde olgunluk sınavları ve 100'lük not sistemi" projelerinin çalışmalarını başlattı.
Birinci projeye göre; ortaöğretimde türlerine geçişte ilköğretimin 4-8'inci sınıflarında gösterilen başarı dikkate alınacak. Öğrenciler, başarı sıralaması ve tercihlerine göre Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, Genel veya Meslek liselerine kayıt yaptırabilecek. İlköğretimdeki not ortalamasına göre liseye yerleştirilecek öğrenciler, 9. sınıfta tüm liselerde ortak ders görecek. 10. sınıfta ise öğrenciler ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre alanlarını seçebilecek. 10. ve 11. sınıfın sonunda merkezi "Ara Olgunluk" sınavı yapılacak. Ara Olgunluk sınavları, tıpkı ÖSS'de olduğu gibi Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil olmak üzere dört alanda uygulanacak. Ara Olgunluk sınavlarından alınacak puan, aynı zamanda ders geçmeye etki edecek. Öğrencinin yıl sonu notu hesaplanırken yapılan sınavlara ait notların yüzde 60'ı, Ara Olgunluk sınavı puanının ise yüzde 40'ı değerlendirilecek.
12. sınıfta öğrenciler tüm lise müfredatından sorumlu olacakları merkezi "Genel Olgunluk" sınavına girecek. Bu sınav liseyi bitirmede esas alınacak. Meslek liselerinde okuyanlar ise Ara Olgunluk sınavından muaf olarak sadece Genel Olgunluk sınavına girecek. Genel Olgunluk sınavı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı da eklenerek 5 alanda gerçekleştirilecek. Ara Olgunluk ve Genel Olgunluk sınavlarından elde edilen puanın belirli yüzdeleri alınarak öğrencinin ortaöğretim başarı puanı belirlenecek. Olgunluk sınavlarının kapsamı, değerlendirme şekli ve katkı oranları öğrencilerin okullarına daha da önem vermelerini sağlayacak şekilde olacak.
Şu an üzerinde çalışılan ikinci projeye göre ise, olgunluk sınavı lise 2 ve lise 4 sonunda gerçekleştirilecek. Lise 2'de yapılacak sınav, öğrencinin lise 1 ve 2'deki bilgilerini ölçecek. Lise 4'teki sınav ise lise 3 ve 4 müfredatını kapsayacak. İki sınavın ortalaması ortaöğretim başarı puanına yansıyacak. Her iki sınavın belli bir ağırlığı olacak. Ortaöğretim başarı puanı içinde ders notlarının ortalaması da yer alacağı için olgunluk sınavı dışında, öğretmenler tarafından gerçekleştirilen ders sınavları da yenilenecek. Öğretmenlere, sınavlar için uymaları gereken kriterler verilecek. Bununla hem derslerin belli düzeyde işlenmesi amaçlanıyor, hem de öğrencilerin alacağı notların adil ve standart ölçülere bağlı değerlendirilmesi... 
MEB, ortaöğrenimdeki not sistemini de değiştiriyor. Bundan böyle Liselerdeki 5'lik not sistemi yerine 100'lük not sistemi kullanılacak. Bu yeni sistemde öğretmenler kanaat notu kullanmayacak. Uygulamaya konulacak sistemde lise 1'den 4'e kadar tüm derslerin notları karnede yer alacak. Bu yarıyılda öğrenciler karnelerini yeni düzenlenmiş şekliyle alacak. Ancak zaman darlığından dolayı son 3 yıla ait yıl sonu notları bu karneye yetişemeyecek.
100'lük not sistemi uygulandığında öğrenciler arasında büyük bir haksızlık giderilmiş olacak. Örneğin iki öğrenciden biri 97 puan karşılığı notu 5 olsun. Diğerinin ise 87 puan karşılığı notu 5 olsun. Öğrencilerin ikisinin de notu aynı. Oysa 100'lük sisteme göre iki öğrencinin ortaöğretim başarı puanlarının ÖSS'ye katkı farkı 6-7 puana çıkıyor. Bu yıl karmaşa olmasın diye, sınıf geçmede yine 5'lik not sistemi kullanılacak. Aynı zamanda öğrencinin 100'lük not sistemindeki puan değerinin, 5'lik not sistemindeki karşılığı gösterilecek. Haziranda ÖSYM'ye gönderilecek diploma notu listesinde, öğrencinin 5'lik not sistemine göre notu ile karşılığı olan 100'lük not sistemine göre puan değeri de yer alacak.
MEB, ortaöğretimdeki eğitimimizi ÖSS odaklı olmaktan çıkarmak için projeler üretiyor. Bu projeler YÖK'ün görüşüne sunuldu. Bizler de değerli eğitimcilerimizin çalışmaları sonunda, gençlerimizi layık olduğu eğitim sistemine taşıyacaklarına inanmaktayız.
 

Revizyon Haber

Please update your Flash Player to view content.

Kurucu Derneklerimiz

Please update your Flash Player to view content.

E Bülten

Please update your Flash Player to view content.